ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА В ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОНСУЛЬСТВІ УКРАЇНИ В МІЛАНІ

Генеральне консульство України в Мілані приймає до розгляду клопотання щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за

кордон від громадян України, які на законних підставах перебувають у межах консульського округу установи:

1/ які у встановленому законодавством України порядку оформили виїзд на постійне проживання в Італію;

2/ які тимчасово перебувають на території консульського округу ГКУ в Мілані у звязку з довгостроковим відрядженням, навчанням, стажуванням, робою за контрактом, лікуванням.


Підставою для оформлення паспорта в Генконсульстві є втрата попереднього документа, закінчення у паспорті вільних сторінок чи пошкодження паспорта, досягнення громадянином України повноліття (громадянам України, які постійно проживають в Італії, паспорт може бути оформлений при досягненні ними 16 років).

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА

1) заява-анкета встановленого зразка (видається у віконечку);

2) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини) – копії додаються до заяви анкети. У разі відсутності документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України консульськими посадовими особами робиться запит до територіальних підрозділів ДД ГІРФО МВС України.

3) свідоцтво про народження (та його копія);

4) у разі переміни особою імені до заяви-анкети додається копія відповідного документу щодо підтвердження цієї зміни (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розлучення, довідка про дошлюбне прізвище і т.д.)

5) дозвіл на проживання в Італії (permesso di soggiorno), виданий з мотивів навчання, стажування, працевлаштування за контрактом або перебування на лікуванні (permesso di soggiorno: lavoro subordinato, lavoro autonomo, cure mediche, studio). У випадку наявності в заявника carta di soggiorno lungo periodo CE додається копія контракту на роботу, якщо такий громадянин працює, або ж довідка з навчального закладу, якщо громадянин навчається. (Копія permesso додається до заяви-анкети);

6) ідентифікаційна картка (carta d’identit?), чи довідка з комуни щодо теперешінього місця проживання в межах консульського округу установи;

7) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (видається органами податкової служби України);

8) три кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

9) у разі втрати за кордоном паспорта (проїзного документа) додатково подається довідка від поліції (denuncia di smarrimento / furto), яка підтверджує звернення заявника щодо втрати документа;

10) для оформлення паспорта дітям до 16 років до заяви-анкети додається нотаріально засвідчена заява батьків (законних представників) або рішення суду, у разі потреби самостійного виїзду таких осіб за кордон.

УВАГА! Особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу та не оформили постійного проживання за кордоном згідно з чинним законодавством України, разом із заявою про оформлення паспорта подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України.