ЗАЯВА про оформлення набуття громадянства України дитиною

ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА

УКРАЇНИ В МІЛАНІ (ІТАЛІЯ)

Громадянина /ки/

_______________________________________

прізвище, ім”я, по батькові

_____________________________________________

дата, місце народження

______________________________________________

адреса проживання в Україні ї

______________________________________________

адреса тимчасового перебування в Італії

_______________________________________

контактний телефон

_______________________________________

укр. ідентифікаційний номер

ЗАЯВА
про оформлення набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них

Я, _____________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків дитини, який є громадянином України)

прошу оформити набуття громадянства України моєю дитиною

N
з/п

1

Прізвище, ім’я, по батькові дитини 

 

2

Дата народження дитини 

 

3

Місце народження дитини 

 

4

Національність

 

5

Громадянство батька на момент народження дитини

 

6

Громадянство матері на момент народження дитини

 

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ ____________ 2012 року

__________________________
(підпис заявника)