ТАРИФИ консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший заступник Міністра

закордонних справ України

___/підпис/_ Р.М.Демченко

«08» вересня 2011 року

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Італії, за сумісництвом у Республіці Сан Марино, Республіці Мальта, Генеральним консульством України в Мілані та Генеральним консульством України в Неаполі

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка у євро/доларах США

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

10

14.5

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

100

145

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

150

217.5

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

72.5

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

43.5

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

15

21.8

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

40

58

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

14.5

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

15

21.8

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

145

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

290

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

15

21.8

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

15

21.8

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

15

21.8

6

15

21.8

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

15

21.8

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

100

145

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

250

362.5

10

Видача довідки про належність до громадянства України

15

21.8

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

15

21.8

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

200

290

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

250

362.5

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

разової

59

85

дворазової

90

130

багаторазової

138

200

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

разової

59

85

дворазової

90

130

багаторазової

138

200

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

разової

59**

85**

*

**

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

Враховуючи принцип взаємності, для громадян Італії вартість оформлення довгострокової візи для в’їзду в Україну становить 152 дол. США або 105 євро.

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

10

14.5

2

Видача витребуваного документа

50

72.5

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

75

108.8

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

5

7.3

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

40

58

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

150

217.5

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

29

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

43.5

2

Реєстрація шлюбу

100

145

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

135

195.8

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

100

145

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

135

195.8

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

40

58

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

135

195.8

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

250

362.5

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

72.5

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

100

145

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

72.5

VІI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 34 євро/50 дол. США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 276 євро/400 дол. США

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 14 євро

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

60

87

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

40

80

58

116

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

55

80

80

116

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

40

58

є)

посвідчення заповітів

30

43.5

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

145

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 69 євро

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

100

145

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

25

36.3

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

30

43.5

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

50

72.5

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

50

10

72.5

14.5

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

29

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

20

29

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

30

43.5

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

43.5

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 17 євро і не більше 138 євро

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

14

Прийняття на зберігання документа

50

за кожен місяць зберігання, що почався

72.5

за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 10 євро і не більше

138 євро

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше

200 дол. США

16

Вчинення морських протестів

100

145

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

29

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

25

36.3

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

100

145

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

7.25

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

60

87

IX. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

217.5

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

40

58

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

43.5

Посол України /підпис/ Г.В.Чернявський

Радник з консульських питань /підпис/ Р.В.Горяйнов

Спеціаліст фінансові питання /підпис/ І.М.Примаченко

1. Вищезазначені Тарифи введені в дію Наказом по ГКУ в Мілані №122 від 09 вересня 2011 року.

2. Встановлено наступні терміни вчинення консульських дій (якщо інші терміни не встановлені чинним законодавством України):

– у звичайному порядку: 7 робочих днів;

– у терміновому порядку, а також у позаробочий час: до 3-х робочих днів.

3. Встановлено наступні терміни оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

– у звичайному порядку: 1 місяць з дня подання заяви-анкети. У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення паспорта продовжується, проте не має перевищувати трьох місяців (з урахуванням вимог пункту 2.19 наказу МЗС України від 9 січня 2006 року №1);

– у терміновому порядку, а також у позаробочий час: до 10-ти робочих днів з дня подання заяви-анкети.

4. Встановлено наступні терміни опрацювання заяв щодо продовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

– у звичайному порядку: 14 календарних днів, з урахуванням необхідності направлення до територіального підрозділу МВС України за місцем проживання заявника запиту щодо з’ясування можливої наявності підстав для тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон.

– у терміновому порядку: протягом одного робочого дня за умови наявності підтвердження територіального підрозділу МВС України за місцем проживання заявника про відсутність підстав для тимчасового обмеження у його праві виїзду за кордон.

5. Встановлено, що термін розгляду звернення про оформлення візи складає 15 календарних днів з дати отримання візової анкети та документів, необхідних для оформлення візи, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Термін розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до 30 календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

Термінове (до 3 робочих днів) оформлення візи здійснюється у разі технічної можливості за бажанням іноземця/особи без громадянства.

Витяг з Положення про консульський збір України

(затвердженого наказом МЗС України від 05.01.2011 №3)

Консульський збір стягується до вчинення консульської дії у безготівковій формі.

Консульська дія вчиняється в терміновому порядку за бажанням заявника у разі можливості її вчинення в такому порядку.

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

Пільги щодо сплати консульського збору встановлюються у випадках, передбачених законодавством України та чинними міжнародними договорами України.

При зверненні заявника за вчиненням кожної окремої консульської дії до закордонної дипломатичної установи України консульська посадова особа зобов’язана перевірити наявність платіжного документа про сплату консульського збору за вчинення консульської дії відповідно до затвердженої тарифної ставки консульського збору з урахуванням терміну вчинення консульської дії (звичайний або терміновий порядок, робочий або позаробочий час) та застосування у разі наявності правових підстав пільгової ставки консульського збору.

Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених сум консульського збору, що справляється за межами України, здійснюється спеціалістом з фінансових питань закордонної дипломатичної установи України на підставі заяви платника, поданої ним протягом року з дня сплати консульського збору, та письмового дозволу керівника закордонної дипломатичної установи України, який накладається у вигляді резолюції на службовій записці консульської посадової особи, в якій зазначаються причини повернення.