Довідка вільного стану / Dichiarazione dello stato libero

Довідка вільного стану у форматі Word скачати

Dichiarazione dello stato libero in formato Word scaricare 


Довідка вільного стану для

________    ___________________
(ім’я та прізвище)

 

Я, нижчепідписаний /а _______________________________________
(ім’я та прізвище)

Народився в __________________________, дня ________________року _____

проживаю __________________________________________________________

будучи, ……….. ……………………..
(родич або інше),

я знаю добре сімейний стан
____________     _______________
ім’я та прізвище

і заявляю, що він (вона) не був / не була ніколи зв’язаний подружжям, тобто в церковному шлюбі та підтверджую вільний стан.

місце ____________ Дата ______________

 


Dichiarazione dello stato libero

Il sottoscritto/a ______________________________________
(nome e cognome)

nato a _____________________________,

il ______ anno _______

domiciliato ______________________________________ ______________________________________

essendo , ……….. ……………………..
(parentela o altro),

conosco bene la situazione famigliare di

____________              _______________
nome e cognome

dichiaro che non è stato/a mai sposato/a con il matrimonio canonico e confermo lo stato libero.

Luogo ____ _____     data ______________

 

firma  ______________________підпис