Свідчення  про уділення св.Тайн Хрещення  і Миропомазання / Dichiarazione per i Santissimi Sacramenti del Battesimo e della Cresima

Свідчення  про уділення св.Тайн Хрещення  і Миропомазання (на підставі твердження свідків) у форматі Word скачати

Dichiarazione per i Santissimi Sacramenti del Battesimo e della Cresima  (secondo testimonianza dei presenti durante il Sacro Rito)  in formato Word scaricare 

 

 

Свідчення  про уділення св.Тайн

Хрещення  і Миропомазання

(на підставі твердження свідків)

 

Я, нижчепідписаний /а _______________________________________
(ім’я та прізвище)

Народився в __________________________, дня ____        ____________року _____

проживаю на території парафії _______________________________________

міста
________________________________

єпархії _________________________________

Засвідчую, що в моїй присутності відбулося уділення Святих Тайн Хрещення і Миропомазання Слузі Божому/ій

_______________________________________________­­________

(ім’я, прізвище)

Обряд був здійснений священиком:_________________________

Числа ____ місяця___________року __ _Б.

У храмі ________________________________________________________________________

 

Засвідчую добровільно, у повній свідомості відповідальності перед Богом та Церквою своїм підписом:

 

місце і дата:………………………………..                                                  підпис свідка…………………………………….

 

 

 

місце і дата:………………………………..

_______________________________________
(ім’я та прізвище священика).

 

Підпис _________________________

 

 


DICHIARAZIONE

per i Santissimi Sacramenti del Battesimo e della Cresima
(secondo testimonianza dei presenti durante il Sacro Rito)

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________
Figlio/a di __________________________________________________________________
Nato/a il ______________________________________ a ___________________________
Domiciliato/a nella parrocchia ________________________________________________
comune di _______________________ eparchia(diocesi) di __________________________________

Dichiaro che nella mia prezenza il servo di Dio / serva di Dio

________________________________________________

Ha ricevuto i Santissimi Sacramenti del Battesimo e della Cresima

da sacerdote _________________________________

in data ________________________________

nella Chiesa di _____________________________

La mia testimonianza e’  libera e in piena coscenza della responsabilita’ davvanti Dio e la Chiesa, cio’ confermo con la mia firma

Data e luogo _______________________ Firma di tesimone ________________________

Data e luogo _______________________ Firma del sacerdote ________________________