Посвідка про уділення св.Тайн Хрещення і Миропомазання

 

Я, нижчепідписаний /а _______________________________________
(ім’я та прізвище)

Народився в __________________________, дня ________________року _____

проживаю на території парафії _______________________________________

міста
________________________________

єпархії _________________________________

Засвідчую, що в моїй присутності відбулося уділення Святих Тайн Хрещення і Миропомазання Слузі Божому/ій

 

_______________________________________________­­________

(ім’я, прізвище)

Обряд був здійснений священиком:_________________________

Числа ____ місяця___________року __ _Б.

У храмі ________________________________________________________________________

 

Засвідчую добровільно, у повній свідомості відповідальності перед Богом та Церквою своїм підписом:

 

місце і дата:………………………………..                                                  підпис свідка…………………………………….

 

 

 

місце і дата:………………………………..

_______________________________________
(ім’я та прізвище священика).

 

Підпис _________________________