Документи, які необхідно подати до ГКУ в Мілані для оформлення довідки про шлюбоспроможність:

Документи, які необхідно подати до ГКУ в Мілані для оформлення довідки про шлюбоспроможність:

 

 1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон + 2 копії
 2. Свідоцтво про народження (на вимогу компетентних органів Італії зі штампом “Апостиль” Міністерства Юстиції України  та завіреним в консульстві чи нотаріально перекладом на італійську мову)  + копія
 3. Свідоцтво про розлучення або Свідоцтво про смерть іншого з подружжя  (на вимогу компетентних органів Італії зі штампом “Апостиль” Міністерства Юстиції України  та завіреним в консульстві чи нотаріально перекладом на італійську мову)+ копія
 4. Довідка про постійне місце проживання в Україні +  копія
 5. Ідентифікаційний документ особи з якою маєте одружитися + фотокопія
 6. Нотаріально засвідчена заява про відсутність передбачених законом перешкод для реєстрації шлюбу  (заповнюється в Консульстві чи оформлюється в нотаріуса в Україні)
 7. В випадку розлучення на Україні довідка про дошлюбне прізвище, що оформлюється в українського нотаріуса (на вимогу компетентних органів Італії зі штампом “Апостиль” Міністерства Юстиції України  та завіреним в консульстві чи нотаріально перекладом на італійську мову)
 8. Заява особи, з якою маєте намір укласти шлюб про згоду на внесення її особистих даних в документ (заповнюється в Консульстві).
 9. Дозвіл на проживання та carta di identit?  в разі наявності+ копія

 

 

 

Documenti da presentare presso il Consolato per rilascio di Nulla osta al  matrimonio:

 

 1. Passaporto per l’estero + 2 fotocopie
 2. Certificato di nascita (su domanda degli organi competenti dell’Italia con il timbro “Apostille” messo in Ministero della Giustizia dell’Ucraina, tradotto in lingua italiana ed autenticata la traduzione presso il Consolato oppure dal notaio ucraino) + fotocopia
 3. Certificato di divorzio oppure certificato del decesso di ex-marito (su domanda degli organi competenti dell’Italia con il timbro “Apostille” messo in Ministero della Giustizia dell’Ucraina, tradotto in lingua italiana ed autenticata la traduzione presso il Consolato oppure dal notaio ucraino)+ fotocopia
 4. Certificato di residenza in Ucraina + fotocopia
 5. Carta d’identit? del futuro marito + fotocopia
 6. Dichiarazione dell’assenza degli ostacoli previsti dalla Legge per contrarre il matrimonio (atto notarile fatto presso il Consolato oppure dal notaio ucraino).
 7. Nel caso del divorzio in Ucraina il certificato notarile che conferma il cognome prima del matrimonio (su domanda degli organi competenti dell’Italia con il timbro “Apostille” messo in Ministero della Giustizia dell’Ucraina, tradotto in lingua italiana ed autenticata la traduzione presso il Consolato oppure dal notaio ucraino).
 8. Consento del futuro coniuge al inserimento dei suoi dati personali in NULLA OSTA.
 9. Permesso di soggiorno, carta di identit? se ci sono+fotocopia